Kredyt Wiosenny

Na wiosnę z kredytem Wiosennym poczuj się lekko jak piórko i obudź się do realizacji swoich marzeń!

Kredyt udzielany jest od dnia 1 marca 2023r. do 23 czerwca 2023r.

Kwota kredytu- od 1 000 zł do 150 000 zł

Maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy, w tym istnieje możliwość zastosowania 3 miesięcznej karencji w spłacie kredytu.

Oprocentowanie kredytu wynosi:

- do 12 miesięcy– 7,5%

- powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy – 8,5%

w stosunku rocznym, wg stałej stopy procentowej.

Dodatkowo:

- elastyczne warunki kredytowania, średni okres kredytowania, w tym możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych (wg harmonogramu rat malejących lub annuitetowych)

- automatyczne spłaty z rachunku Klienta w Banku

- możliwość powiązania oferty kredytu z ubezpieczeniem na życie

 

Podstawowe dokumenty do kredytu:

Przykłady reprezentatywne:

1. całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł; okres kredytowania: 12 miesięcy; stała stopa oprocentowania kredytu: 7,50%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 50,00 (dotyczy Klientów posiadających w Banku rachunek typu ROR/bieżący z kartą debetową), odsetki w wys. 203,93 , koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 59,88 zł. RRSO wynosi 12,2466%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 12 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 424,00 zł, pozostałe 11 rat kapitałowych w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 5.313,81 zł;

 

2. całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł; okres kredytowania: 24 miesiące; stała stopa oprocentowania kredytu: 8,50%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 100,00 (dotyczy Klientów posiadających w Banku rachunek typu ROR/bieżący z kartą debetową), odsetki w wys. 887,70 , koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 119,76 . RRSO wynosi 11,1873%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 24 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 432,00 , pozostałe 23 raty kapitałowe w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 11.107,46 zł.