Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Komunikaty Banku stanowiące formę ogłoszeń dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych. Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami. Są one również zamieszczone na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku.

 

Komunikaty Banku w szczególności określają:

 • rodzaje prowadzonych rachunków bankowych
 • waluty, w jakich prowadzone są rachunki bankowe oraz dokonywane mogą być rozliczenia bezgotówkowe
 • rodzaje oprocentowania
 • okresy i minimalne kwoty wnoszonych lokat
 • rodzaje i minimalne kwoty lokat negocjowanych
 • minimalne salda dla poszczególnych rodzajów rachunków bankowych
 • minimalne kwoty wypłat do rąk niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
 • rodzaje wydawanych kart płatniczych i bankomatowych oraz limity transakcyjne
 • zasady zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego
 • informacje dotyczące gwarantowania depozytów.

 

Komunikaty Banku (naciśnij link żeby ściągnąć odpowiedni dokument):

 1. Komunikat dla Klientów Indywidualnych
 2. Komunikat dla Klientów Instytucjonalnych
 3. Komunikat Banku w sprawie obowiązku informacyjnego w zakresie systemu gwarantowania depozytów
 4. Komunikat Banku w sprawie godzin granicznych realizacji przelewów