Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez Klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  1. zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank (naciśnij link i pobierz dokument), oraz
  2. umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej (naciśnij link i pobierz dokument).

 

Uwaga! Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank nie jest tożsama z listą zakładów ubezpieczeń współpracujących z Bankiem w ramach oferty ubezpieczeń dostępnej w Banku.

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank zawiera zakłady ubezpieczeń (współpracujące oraz niewspółpracujące z Bankiem), których ubezpieczenia mogą być akceptowane przez Bank jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, o ile spełniają one powyższe minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Zakłady Ubezpieczeń współpracujące z Bankiem, których wybrane produkty są oferowane Klientom indywidualnym za pośrednictwem Banku, to towarzystwa ubezpieczeniowe, które zawarły z Bankiem umowy, na mocy których Bank oferuje klientom ubezpieczenia.