Aby pisać o dniu dzisiejszym Banku należałoby zacząć od dnia 22 marca 1925 roku. W tym dniu odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Kasy Rolników i Przemysłowców w Piaskach Luterskich, które po przyjęciu statutu spółdzielni działało w zakresie przyjmowania wkładów, oraz udzielania pożyczek za poręczeniem. Członkami Kasy zostali mieszkańcy gminy Piaski i Rybczewice. W niedługim czasie Spółdzielnia przystąpiła w charakterze członka do Centralnej Kasy Spółdzielni Rolniczych, a w roku 1925 została przemianowana na Kasę Stefczyka - Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas Kasa liczyła już ponad 500 członków, 11000 złotych oszczędności, oraz 15000 złotych wniesionych udziałów.

Po II wojnie Światowej wraz z nadchodzącymi zmianami w systemie bankowości nastąpiła zmiana nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą. Przełomowym okresem dla kas spółdzielczych były lata 1956 - 57, kiedy to przywrócono GKS prawo prowadzenia działalności oszczędnościowej, co oznaczało możliwość realizacji jednej z zasad spółdzielczych, a mianowicie samopomocy.

W latach 60 - tych i 70 - tych następował systematyczny rozwój spółdzielni. Uzyskiwano coraz lepsze wyniki finansowe, rozszerzał się zakres działalności kredytowej, rozliczeniowej i oszczędnościowej. W roku 1975 oddano do użytku obecny budynek Banku. Lata 80-te i 90-te charakteryzowały się dynamicznym rozwojem Banku, dążeniem do wprowadzenia wciąż nowych produktów, doskonalszych rozwiązań technicznych, które pozwoliły zachować SBP w Piaskach znaczącą pozycję na lokalnym rynku usług finansowych.

Procesy konsolidacji jakie nastąpiły pod koniec XX i na początku XXI wieku umocniły pozycję Banku. Zostały utworzone oddziały w Mełgwi, Milejowie, Trawnikach, Rybczewicach i w Wysokiem. Obecnie Bank tworzy 9 Oddziałów i 6 Filii. Jako nowe jednostki sprzedażowe powołane zostały Oddziały: Świdnik, Lublin, Wólka. Dzięki konsolidacji i ciągłej modernizacji placówek wzrosła zdolność Banku do konkurowania z silnymi kapitałowo bankami komercyjnymi i instytucjami finansowymi o mieszanym lub całkowicie obcym kapitale.

Zapraszamy do naszych placówek