• Tadeusz Głowala – Przewodniczący
 • Zenon Kowalczyk – Z-ca Przewodniczącego
 • Waldemar Szafranek – Sekretarz
 • Piotr Błaszczak - Członek
 • Andrzej Buchajczyk - Członek
 • Jan Cichorz – Członek
 • Zbigniew Gągoł – Członek
 • Stefan Jarszak – Członek
 • Anna Kolano - Członek
 • Władysław Król – Członek
 • Bohdan Szumlak – Członek
 • Krzysztof Wrzyszcz - Członek