Tadeusz Głowala - Przewodniczący

Zenon Kowalczyk - Z-ca przewodniczącego

Waldemar Szafranek - Sekretarz

Piotr Błaszczak - Członek

Andrzej Buchajczyk - Członek

Jan Cichorz - Członek

Jarosław Dąbrowski - Członek

Zbigniew Gągoł - Członek 

Stefan Jarszak - Członek

Anna Kolano - Członek

Zenon Kołodziejczyk - Członek

Władysław Król - Członek

Grzegorz Poniewozik - Członek

Bohdan Szumlak - Członek

Krzysztof Wrzyszcz - Członek