Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych SBP Piaski wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (naciśnij link i ściągnij dokument)

Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych SBP Piaski wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (naciśnij link i ściągnij dokument)

 

Zarząd SBP Piaski uprzejmie informuje,

że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w pokoju Głównego Księgowego w Centrali Banku w Piaskach wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

  1. roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
  2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
  3. projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP;
  4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.