„RODO” (lub „GDPR”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. ale obowiązuje bezpośrednio w poszczególnych krajach UE od dnia 25 maja 2018 r.

Poniżej znajdują się linki do dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych Klientów Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Zapraszamy do zapoznania się załączonymi informacjami.

 

Klauzula informacyjna Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Wniosek realizacji praw klienta