Z przyjemnością informujemy, że 30 września ruszyły konkursy X edycji Programu edukacyjnego TalentowiSKO, realizowanego przez Zrzeszenie Banku BPS - „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” dla szkół podstawowych i „Inkubator szkolnych biznesów” dla szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie z całej Polski będą wykonywać zadania konkursowe ucząc się przedsiębiorczości, oszczędzania oraz ekologii. Zachęcamy Państwa do kontaktu i współpracy ze szkołami w swojej okolicy. To dobra okazja na umocnienie więzi pomiędzy bankiem a społecznością lokalną i utrwalenie wizerunku Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, jako zaangażowanych w rozwój młodego pokolenia i aktywnie wspierających swoje otoczenie.

 

Na czym polegają konkursy?

Zasady i zadania konkursowe pozostają takie same jak w zeszłorocznej edycji. W szkołach podstawowych przeprowadzimy konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”. Szkoły, które wezmą w nim udział, będą miały za zadanie przygotować cyfrowe albumy fotograficzne, w których zamieszczą zdjęcia rzeczy twórczo przetworzonych, tak aby mogły być ponownie użyte. Dodatkowo uczniowie przeprowadzą serię wywiadów z dorosłymi pt.: „A Ty jak oszczędzasz?”. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych zapraszamy do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów”, w ramach którego będę mieli za zadanie stworzyć własny pomysł na biznes i przedstawić go w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiej wypowiedzi tzw. elevator speech.

Szkoły nie ponoszą z tytułu udziału w konkursach żadnych dodatkowych kosztów, a do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne, w wysokości od 1200 zł do 5500 zł. Premie finansowe przewidziane są również dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności. TalentowiSKO to także dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Poniżej przekazujemy Regulaminy do konkursów oraz wykaz nagród dla laureatów:

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” w ramach Programu TalentowiSKO

Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Inkubator szkolnych biznesów” w ramach Programu TalentowiSKO

Wykaz nagród dla laureatów konkursów „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” „Inkubator szkolnych biznesów”