Tabela oprocentowania produktów bankowych

 

 


Informacja o wskaźnikach referencyjnych:

Podstawowymi wskaźnikami referencyjnymi wykorzystywanymi przez Bank do konstrukcji oprocentowania produktów bankowych są wskaźniki WIBID/WIBOR opracowywane przez administratora wskaźników referencyjnych - GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Zasady opracowywania i wartości powyższych wskaźników referencyjnych publikowane są na stronie internetowej gpwbenchmark.pl