Rejestracja Książeczek Mieszkaniowych w Banku! Od 19 stycznia 2021 r. trzeba rejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje. Do dokonania rejestracji koniecznie jest posiadanie ze sobą książeczki mieszkaniowej. Od faktu jej zarejestrowania będzie zależeć, jak szybko będzie możną ją zlikwidować.

 

W przypadku gdy będziesz likwidować książeczkę:

  •  do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
  •  od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31.12.2022 r., właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.). 

 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1 stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wówczas książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).