Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach zawiadamia Członków Banku, że w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.

 
 

Poniżej przedstawiamy następujące dokumenty:

 

Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach informuje, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w pokoju Głównego Księgowego w Centrali Banku w Piaskach wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty: roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego; sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP; protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.