Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że Klienci posiadający karty Grupy BPS i Banków Zrzeszonych, w tym Klienci Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach korzystający z Portalu Kartosfera (www.kartosfera.pl), aby móc korzystać z usługi transakcji płatności w Internecie do dnia 1 stycznia 2021r. powinni w portalu Kartosfera (Zakładka 3D Secure) dodać obowiązkowe drugie, obok dziś funkcjonującego, zabezpieczenie w postaci kodu PIN dla transakcji internetowych – jeden dla Użytkownika, niezależnie od posiadanej liczby kart.

 

Podczas transakcji internetowej od dnia 1 stycznia 2021 r., Klient będzie poproszony o podanie „kodu PIN do transakcji internetowych” – co będzie pierwszym etapem uwierzytelnienia. W przypadku poprawnego wprowadzenia kodu PIN, Klient jako drugi czynnik uwierzytelnienia otrzyma znany już jednorazowy kod SMS (kod 3D Secure).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przedstawionym wyżej tematem zachęcamy do kontaktu z pracownikami Banku. Dodatkowe informacje udostępnione są również na Portalu Kartosfera  – www.kartosfera.pl.


Instrukcje dla użytkownika:

Jak nadać PIN w kartoSFERZE

Uwierzytelnianie transakcji

Podręcznik użytkownika

Regulamin portalu kartowego