Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, udostępnił w systemie bankowości internetowej oraz w aplikacji mobilnej możliwość sprawdzenia rachunku kontrahenta na tzw. Białej Liście podatników VAT.

 

 

 

Obowiązek takiej weryfikacji wprowadzony został ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje, że dokonanie po 1 stycznia 2020 r. przelewu powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy inny niż znany organom podatkowym, czyli udostępniony na Białej Liście podatników VAT będzie zagrożone sankcją w postaci braku prawa zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, podatnik będzie solidarnie odpowiadał z kontrahentem za VAT wynikający z faktury opłaconej na rachunek inny niż wynikający z udostępnionej listy.

Biała Lista podatników VAT prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i udostępniana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Klienci Banku mają  możliwość weryfikacji rachunku na Białej Liście bezpośrednio z systemu bankowości elektronicznej. Wykonując pojedynczy przelew czy paczkę przelewów mogą sprawdzić, czy rachunek odbiorcy znajduje się na Białej Liście. Warunkiem jest podanie NIP kontrahenta.