Szanowni Państwo,

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przedstawił wstępny harmonogram zakończenia poszczególnych etapów związanych z przyznawaniem subwencji.

Zgodnie z jego założeniami:

  • 31.07.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składanie wniosków w ramach Programu PFR;
  • 14.08.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składanie reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020 r.;
  • 30.09.2020 r. – jest ostatnim dniem dla klienta na składnie wniosków odwoławczych (termin wynika z dwumiesięcznego okresu na złożenie odwołania liczonego od 31.07.2020 r.);
  • 16.10.2020 r. – jest ostatnim dniem na składanie reklamacji do wniosków odwoławczych; jednocześnie cały proces składania reklamacji dla klienta kończy się w tej dacie.

 

Dodatkowo PFR podjął decyzję, aby w ramach tzw. trybu indywidualnego umożliwić:

  • złożenie standardowego wniosku po 31.07.2020 r. z terminem do końca 2020 r. indywidualnym firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym);
  • złożenie odwołania z terminem do końca 2020 r. więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym) i jest to uzasadnione.

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2020 r. klienci banków nie będą mogli złożyć nowych wniosków za pośrednictwem platformy Eximee. Natomiast każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji. Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź. Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do programu.


Jednocześnie informuję, że PFR zmienił zasady postępowania wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą zatrudniających członka rodziny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i świadczy pomoc jako osoba współpracująca. Takie osoby współpracujące są zgłaszane w ZUS z kodem 05 11 xx, który do tej pory nie był akceptowalny przez PFR. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniający wyłącznie jednego pracownika, który w ZUS zgłoszony był z kodem 05 11 xx, nie mogły ubiegać się o subwencję, ponieważ według dotychczasowych zasad Programu Tarcza Finansowa nie spełniali jego założeń. Obecnie PFR podjął decyzję, że rozszerza listę kodów w ZUS o ten numer i klienci ci mogą ubiegać się o subwencję.

 

Więcej informacji na temat Tarczy Antykryzysowej PFR znajdziecie Państwo na stronie internetowej - https://pfr.pl/tarcza.html