Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach informuje, że w związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, zgodnie  z § 51 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz § 22 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych ulega zmianie (obniżeniu) oprocentowanie produktów bankowych.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach obowiązuje w części dotyczącej oprocentowania kredytów od dnia 18.03.2020r., natomiast w części dotyczącej oprocentowania depozytów od dnia 23.03.2020r.

 

Naciśnij link i ściągnij aktualną Tabelę oprocentowania produktów bankowych Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.

 

Naciśnij link i przeczytaj Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 17 marca 2020 r.