Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach informuje, że w związku ze zmianą wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, zgodnie z § 51 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz § 22 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych ulega zmianie (obniżeniu) oprocentowanie produktów bankowych.

 

Tabela oprocentowania produktów bankowych Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach obowiązuje w części dotyczącej oprocentowania kredytów od dnia 09.04.2020r., w części dotyczącej oprocentowania depozytów od dnia 10.04.2020r.

 

 

Naciśnij link i przeczytaj Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniu 8 kwietnia 2020 r.