Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach informuje, że ze względu  na niezależny od Banku wzrost kosztów czynności bankowych została przyjęta Uchwałą  Nr 3/46/2019 Zarządu Banku z dnia 30 października 2019r. nowa „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla klientów instytucjonalnych”, zwana dalej Taryfą.

Opłaty i prowizje zostały zmienione zgodnie z zapisami Umowy rachunku bieżącego dla Klientów Instytucjonalnych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach i będą obowiązywały od dnia 14 listopada 2019 roku.

 

Aktualna „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla Klientów Instytucjonalnych” jak i Taryfa obowiązująca od 14 listopada 2019r. dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (naciśnij link).

 

Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie opłat i prowizji. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uważa się za przyjętą. Złożenie oświadczenia Klienta o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w terminie 30 dni, dokonanym z dniem wpływu oświadczenia do Banku

 

                                                                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                                                                       Zarząd SBP Piaski