Szanowni Państwo,

przypominamy, że w związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25.11.2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego tzw. Dyrektywy PSD2, zmienia się sposób autoryzacji przelewów w bankowości internetowej.

 

Dynamiczny rozwój technologiczny w obszarze płatności elektronicznych wpłynął na zmianę regulacji prawnych w Unii Europejskiej. Nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych wprowadziła do polskiego prawa przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. (PSD2) oraz zapisy Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego tę Dyrektywę w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta, wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (RTS) w obszarze bankowości elektronicznej.

Od dnia 11 września 2019r. listy papierowe kodów jednorazowych zostaną zablokowane. Autoryzacja dyspozycji w bankowości internetowej dokonywana będzie poprzez podanie hasła jednorazowego pozyskanego na telefon komórkowy w formie elektronicznej (SMS).

Użytkowników korzystających w chwili obecnej z jednorazowych kodów autoryzacyjnych (listy papierowe), prosimy, aby do dnia 10 września 2019r. dokonali zmian w sposobie autoryzacji przelewów. Zmian, należy dokonać osobiście w dowolnej placówce Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Wnioski o zmianę autoryzacji przelewów dostępne są w Placówkach Banku oraz pod linkiem (naciśnij).

 

Podajemy również, że powyższa informacja była publikowana przez Bank na stronie logowania do systemu bankowości elektronicznej od czerwca br.