Od dnia 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – jest to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do dnia 31 grudnia 2019 r. korzystanie z Wykazu podatników VAT jest fakultatywne. Natomiast od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Ministerstwo Finansów informuje przedsiębiorców o wykazie w kampanii edukacyjno-informacyjnej Bezpieczna transakcja (naciśnij link).

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej (MF-KAS) dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca uzyska wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

 

 

 

Więcej informacji na powyższy temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej (w załączonych poniżej linkach):

https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat

https://www.gov.pl/web/finanse/jeden-wykaz-podatnikow-vat-juz-dostepny