• Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2019.
  • Budżet na 2019 r. pozwala na realizację polityki społecznej, rozwojowej i inwestycyjnej rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
  • Dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 387,7 mld zł, z czego blisko 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Wydatki budżetu państwa wyniosą 416,2 mld zł.
  • Zaplanowany w 2019 r. deficyt (28,5 mld zł) jest stabilny a jednocześnie – tak jak w poprzednich latach – niższy niż rok wcześniej i zgodny ze wszystkimi regułami unijnymi.
 

 

„Budżet na 2019 r. zapewnia udział szerokiej grupy obywateli we wzroście gospodarczym, jednocześnie jest to budżet zawierający impulsy prorozwojowe dla gospodarki" – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Ustawa budżetowa na rok 2019 zakłada wydatki na poziomie 416,2 mld zł. To o 19 mld zł (4,8%) więcej niż w 2018 r. Planowane dochody to 387,7 mld zł, w tym 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT. Ustawa przewiduje też wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), inflację w wysokości 2,3 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.) oraz wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

 

Środki na najważniejsze cele społeczne i gospodarcze

Kontynuowana będzie realizacja wielu programów społecznych. Dzięki powołaniu Funduszu Dróg Samorządowych, więcej pieniędzy trafi na dofinansowanie budowy oraz remontów dróg i mostów („Mosty+"). Wzrosną wydatki na obronność (o 3,5 mld zł), dzięki czemu zapewnione będzie finansowanie na poziomie 2% PKB.

„Można wymienić bardzo wiele projektów, które uwzględnia ten budżet. Sztandarowy, czyli Rodzina 500+, Dobry Start, leki dla seniora, ale także projekt dotyczący matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci - to wszystko jest zabezpieczone w ustawie" – zapowiedziała minister Teresa Czerwińska.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów! (naciśnij link)