Ministerstwo Finansów we współpracy z partnerami społecznymi prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja.

Jest ona skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma wyjaśniać – „od ogółu do szczegółu" – mechanizm wyłudzeń podatku VAT i podnosić świadomość przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir".

Podstawowe cele Bezpiecznej transakcji to:

  • wyjaśnienie mechanizmów wyłudzeń VAT, z wyszczególnieniem karuzel VAT-owskich oraz uświadomienie roli, jaką w procederze może pełnić uczciwy przedsiębiorca,
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności (NS) w obrocie gospodarczym i MPP jako kluczowej przesłanki dochowania NS.

 

 

Jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Dlatego resort systematycznie wprowadza nowe narzędzia legislacyjne, zmniejszające wyłudzenia w VAT, takie jak Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT), mechanizm podzielonej płatności (MPP) czy Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Działaniom tym towarzyszą akcje informacyjne skierowane do podatników.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów - naciśnij link!