KREDYT PŁYNNOŚCIOWY

 

Zapraszamy producentów rolnych do skorzystania z KREDYTU PŁYNNOŚCIOWEGO (tj. kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii UP).

Kredyt może zostać przeznaczony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej) oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

- kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

- nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

- paliwa na cele rolnicze,

- inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

- matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

- materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

- pasz objętościowych,

 

Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć:

*100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

*200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

*400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

Oprocentowanie kredytu – płacone przez Klienta - to tylko 2,00%.

 

Zapraszamy do naszych placówek!