Przeznaczenie - dowolne cele konsumpcyjne

Okres kredytowania - do 8 lat Wysokość kredytu - od 500,00 zł do 150 000,00 zł, Zabezpieczenie - weksel in’blanco, inne zabezpieczenia - negocjowane w zależności od poziomu zdolności kredytowej oraz wysokości wnioskowanego kredytu Wymagane dokumenty

Zalety kredytu

  • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
  • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji - innych niż wymienione w umowie,
  • atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
  • szybka decyzja kredytowa.

Reprezentatywny przykład:

całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł; okres kredytowania: 12 miesięcy; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 8,49 %. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 2,00 %, tj. 100,00 zł, odsetki w wys. 229,01 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 59,88 zł. RRSO wynosi 15,6284 %, zakładając, że kredyt będzie płatny w 12 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 424,00 zł, pozostałe 11 rat kapitałowych w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 5.388,89 zł