Zapraszamy do skorzystania z Kredytu Ekologicznego! Przekonaj się, że podejście ekologiczne może być rozsądne i opłacalne!

Masz stary i dymiący piec? Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe? A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii? Przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie!

W naszym Banku uzyskasz niezbędne do takich inwestycji środki. Kredyt Ekologiczny pozwoli Ci zrealizować plany, a do tego przyczynisz się do poprawy środowiska naturalnego.

 

Kredyt Ekologiczny może zostać przeznaczony na zakup oraz instalację towarów i urządzeń ekologicznych - tj.:

 1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 6. przydomowych oczyszczalni ścieków,
 7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
 8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
 9. samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 10. innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
 11. a także - dowolny cel pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

 

Maksymalna kwota kredytu to aż 150 000 PLN, natomiast okres spłaty kredytu możemy rozłożyć nawet do 8 lat!

Oprocentowania kredytu - wg zmiennej stopy procentowej - 7,37% dla kredytów z terminem spłaty do 24 m-cy (włącznie) lub 7,77% dla kredytów z terminem spłaty powyżej 24 m-cy

Prowizja za udzielenie kredytu - 1,00% (dla osób posiadających w Banku rachunek typu ROR lub bieżący)

 

Dodatkowo możesz skorzystać z:

 • ubezpieczenia zakupionych instalacji, urządzeń, samochodów ekologicznych - dbaj o środowisko i śpij spokojnie!
 • ubezpieczenia na życie w ramach oferty dostępnej w Banku

 

Wymagane dokumenty do kredytu:

 1. Wniosek kredytowy
 2. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów - np. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące), informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego, nakazy podatkowe, umowy dzierżawy (rolnicy).
 3. Umowa dotacji lub pożyczki zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku Klientów korzystających z programów wspierających rozwiązania ekologiczne/Programów Priorytetowych - jeżeli dotyczy.
 4. Umowa z Instalatorem OZE na zakup i montaż instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne/pompa ciepła) – jeżeli dotoczy.
 5. Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć (faktura lub rachunek lub protokół odbioru) przedsięwzięć polegających na zakupie/instalacji towarów i urządzeń ekologicznych – jeżeli dotoczy.

 

Przykład reprezentatywny:

całkowita kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł; okres kredytowania: 36 miesięcy; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 7,77%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 200,00 zł (dotyczy Klientów posiadających w Banku rachunek typu ROR/bieżący), odsetki w wys. 2.398,65 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 179,64 zł. RRSO wynosi 9.4273%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 36 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 575,00 zł, pozostałe 35 rat kapitałowych w wys. 555,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 22.778,29 zł.