• Przeznaczenie - finansowanie dowolnych potrzeb konsumenckich
  • Konkurencyjne oprocentowanie kredytu i prowizja
  • Okres kredytowania - do 12 miesięcy
  • Warunki udzielenia kredytu: ROR prowadzony co najmniej 6 miesięcy, posiadanie zdolności kredytowej, stałe wpływy na rachunek - systematycznie co najmniej raz w miesiącu,
  • Wysokość kredytu: po 6 miesiącach funkcjonowania ROR - trzykrotność średniomiesięcznych wpływów; po 12 miesiącach funkcjonowania ROR - sześciokrotność średniomiesięcznych wpływów, maksymalnie do 50.000 zł.
  • Zabezpieczenie: weksel in’blanco, pełnomocnictwo do ROR, opcjonalnie dodatkowe zabezpieczenie,

Wymagane dokumenty

Zalety kredytu

  • Wielokrotne korzystanie ze przyznanego limitu,
  • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji innych niż wymienione w umowie,
  • szybka decyzja kredytowa

 

Reprezentatywny przykład:

całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 7,20 %; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 2,00 %, tj. 100,00 zł i odsetki w wys. 359,01 zł (przy założeniu, że kwota kredytu została wykorzystana w całości przez okres obowiązywania umowy); RRSO wynosi 9,3945 %, okres obowiązywania umowy wyniesie 12 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 5.459,01 zł.