Kredyt udzielany jest od dnia 10 listopada 2023 r.

Kwota kredytu - nawet do 150 000 zł!

Maksymalny okres kredytowania wynosi 48 miesięcy, w tym istnieje możliwość zastosowania 3 miesięcznej karencji w spłacie kredytu.

Oprocentowanie kredytu wynosi:

- do 12 miesięcy– 6,50%*

- powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy – 8,00%*

- powyżej 24 miesięcy do 48 miesięcy – 8,50%*

w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej,

*wymienione stawki oprocentowania obowiązują w przypadku ubezpieczenia Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem.

 

Dodatkowo:

- elastyczne warunki kredytowania,

- możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych (wg harmonogramu rat malejących lub annuitetowych)

- automatyczne spłaty z rachunku Klienta w Banku

- możliwość powiązania oferty kredytu z ubezpieczeniem na życie

 

Podstawowe dokumenty do kredytu:

Przykłady reprezentatywne:

  • całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł; okres kredytowania: 12 miesięcy; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 6,50%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 50,00 , odsetki w wys. 175.84 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 59,88 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w wysokości 26,04 zł (ubezpieczenia na wypadek śmierci Kredytobiorcy - składka płatna jednorazowo). RRSO wynosi 12,2766%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 12 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 424,00 zł, pozostałe 11 rat kapitałowych w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 5.311,76 zł;
  • całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł; okres kredytowania: 24 miesiące; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 8,00%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 100,00 , odsetki w wys. 832,56 , koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 119,76 , koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w wysokości 104,16 zł (ubezpieczenia na wypadek śmierci Kredytobiorcy - składka płatna jednorazowo). RRSO wynosi 11,8436%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 24 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 432,00 , pozostałe 23 raty kapitałowe w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 11.156,48 zł.