Przeznaczenie - finansowanie dowolnych nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oprocentowanie - WIBOR 3M + marża Banku* (ustalana indywidualnie)

Okres kredytowania - do 15 lat

Wysokość kredytu - stanowi uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, kredyt realizowany jest do kwoty 85,00% wartości inwestycji

Zabezpieczenie

 • weksel in’blanco
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy dofinansowania inwestycji
 • negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,

Wymagane dokumenty

 

Zalety kredytu

 • niskie oprocentowanie
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji,
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • brak jakichkolwiek ukrytych opłat lub prowizji
 • uzyskana kwota dofinansowania inwestycji wygasza w tej części kredyt, zaś pozostała kwota kredytu spłacana jest wg ustalonego terminarza spłat z proporcjonalnym pomniejszeniem każdej raty
 • elastyczność w uwzględnianiu indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych Klienta

* Ponad powyższe Bank informuje:

 1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
 2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
 3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
 4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
 5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.