• są to lokaty o kwotach powyżej 50 tys. zł.
  • okres lokaty wynosi 1, 3, 7, 14, 21 dni lub 1, 2, 3 m-cy
  • oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie - wg stałej stopy opartej na stawkach WIBID
  • lokaty nieodnawialne

 

Zapraszamy do naszych placówek!