• lokata zakładana jest na okres 12 miesięcy i składa się z czterech kwartałów,      
  • minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł.,  
  • oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach, wzrasta z upływem każdego kolejnego kwartału utrzymania lokaty,
  • gwarantowane oprocentowanie w skali roku w poszczególnych miesiącach:                         I Kwartał 2,00%, II Kwartał 3,00%, III Kwartał 4,00%, IV Kwartał 6,00%,
  • efektywna stopa oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie wynosi 3,75%,
  • w przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu, Bank nalicza odsetki za każdy zakończony okres trzymiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu, przy czym Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny okres, w którym nastąpiła wypłata,
  • posiadacz lokaty nie otrzymuje odsetek w przypadku lokaty wycofanej przed upływem  pierwszego umownego kwartału;

 

 

Zapraszamy do naszych placówek!