• środki zgromadzone na lokacie gwarantowane są przez BFG
  • termin lokaty może wynosić 12, 24, 36 m-cy. Maksymalny okres utrzymania lokaty to: dla lokaty 12 miesięcznej 114 m-cy; dla lokaty 24 miesięcznej 96 m-cy; dla lokaty 36 miesięcznej 108 m-cy. Są to lokaty samoodnawialne
  • możliwość założenia lokaty przez internet (SBI)
  • możliwość wypłaty ostatnio naliczonych odsetek bez konieczności likwidacji lokaty
  • atrakcyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie - zgodne z Tabelą oprocentowania produktów bankowych

 

Zapraszamy do naszych placówek!