• Otwarcie rachunku następuje z chwilą zawarcia Umowy z Bankiem po wcześniejszym złożeniu odpowiednich dokumentów i koncesji,
  • Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony.
  • Rachunki prowadzone są w EURO i USD