Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe "Konto MiniJUNIOR" - dla osób małoletnich w wieku do 13 roku życia.

 

Warunkiem do otwarcia i prowadzenia Konta MiniJUNIOR jest:

  • rachunek przeznaczony jest dla osób małoletnich do 13 roku życia,
  • podpisanie Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego "Konto MiniJUNIOR"

 

Konto MiniJUNIOR umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych;
  • otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych;
  • korzystanie z kart debetowych - po ukończeniu 6 roku życia;

 


Przydatne dokumenty:

1) Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2)  Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym

3) Godziny graniczne realizacji przelewów

4)  Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych

5)  Tabela oprocentowania produktów bankowych