Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe "Konto Junior" - dla osób małoletnich w wieku od 13 do 18 lat.

 

Warunkiem do otwarcia i prowadzenia Konta Junior jest:

  • rachunek przeznaczony jest dla osób małoletnich od 13 roku życia,
  • podpisanie Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego "Konto Junior",
  • złożenie przez dowolną osobę dyspozycji stałego zlecenia przelewu środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku bieżącego rolniczego prowadzonego w Banku na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "Konto Junior",
  • kwota stałego zlecenia ustalana jest indywidualnie i powinna być przelewana co najmniej raz w miesiącu

 

Konto Junior umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych;
  • otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. stypendium, renta itp.;
  • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności wobec osób trzecich np. opłata za telefon, internet, szkołę;
  • korzystanie z kart debetowych;
  • intuicyjny Internet Banking - środki zebrane na rachunku zawsze będą pod Twoją kontrolą!

 


Przydatne dokumenty i informacje:

1) Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2) Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym

3) Godziny graniczne realizacji przelewów

4) Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klienta

5) Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez Klienta

6) Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

7)  Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych

8)  Tabela oprocentowania produktów bankowych