• Otwarcie rachunku jest bezpłatne i następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem. Warunkiem otwarcia rachunku walutowego jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
  • Rachunki mogą być prowadzone dla kilku osób - tzw. rachunki wspólne
  • Rachunki prowadzone są w EURO i USD
  • Do rachunku w EUR udostępniamy praktyczną kartę VISA Classic EURO
  • Oprocentowanie środków na rachunku zgodne z Tabelą oprocentowania produktów bankowych
  • Bezpieczne i wygodne przewalutowanie środków zgromadzonych na rachunkach w PLN i walutach obcych

 

Zapraszamy do naszych placówek!


Przydatne dokumenty i informacje:

1) Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2) Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym

3) Godziny graniczne realizacji przelewów

4) Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klienta

5) Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez Klienta

6) Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

7)  Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych

8)  Tabela oprocentowania produktów bankowych