Przeznaczenie - finansowanie dowolnych potrzeb konsumenckich

Warunki udzielenia limitu debetowego:

 • posiadanie wiarygodności i zdolności kredytowej,
 • posiadanie rachunku typu ROR przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów
 • regularne przekazywanie stałych miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR, w kwocie przekraczającej 500 PLN
 • Posiadacz rachunku, w ramach udzielonej przez Bank zgody może korzystać z debetu przez okres do 5 lat. Po tym okresie Posiadacz rachunku może wystąpić ponownie o przyznanie limitu debetu

 

Wysokość limitu debetowego:

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek i nie może przekroczyć:

 1. 3-krotności średnich miesięcznych wpływów (z ostatnich 6 m-cy) - po 6 miesiącach posiadania rachunku, lub;
 2. 6-krotności średnich miesięcznych wpływów (z ostatnich 12 m-cy) - po 12 miesiącach posiadania rachunku, lub;
 3. 30.000,00 PLN.

Zabezpieczenie:

 • weksel in’blanco wraz z deklaracją wekslową

Inne zalety limitu debetowego:

 • wielokrotne korzystanie ze przyznanego limitu,
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji innych niż wymienione w umowie,
 • zmniejszanie salda kredytu przy każdym z wpływów na ROR,
 • szybka decyzja kredytowa

 

Wniosek o przyznanie limitu debetowego - naciśnij link i pobierz dokument