W dniu 22 lipca weszły w życie przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która w sposób kompleksowy ureguluje całość rynku kredytów hipotecznych oraz usług pośrednictwa w tym zakresie. Polskie przepisy w tym zakresie stanowią implementację odpowiedniej dyrektywy unijnej i były już w różnej formie znane na rynku z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak w wielu rozwiązaniach nowa ustawa może być śmiało określona jako rewolucyjna w stosunku do dotychczasowej struktury rynku kredytu hipotecznego w naszym kraju, jako że część regulacji znacząco ingeruje w dotychczasowe zwyczaje uczestników rynku, a nawet przyzwyczajenia klientów.

 

Chcesz wiedzieć więcej? 
 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem ZBP o nowej ustawie (naciśnij link i przejdź na stronę ZBP)

 

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (naciśnij link i przejdź do dokumentu)