Rachunki dla Firm

Otwarcie rachunku bieżącego w złotych (PLN): otwarcie rachunku następuje z chwilą zawarcia Umowy z Bankiem po wcześniejszym złożeniu odpowiednich dokumentów, środki na rachunku oprocentowane są zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych w SBP Piaski Posiadając rachunek bieżący możesz zyskać: kartę płatniczą VISA Business Debetowa, VISA PayPass, VISA debetowa business, VISA business EUR - umożliwiającą szybkie płatności i wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce i zagranicą, kartę płatniczą zbliżeniową MasterCard Business PayPass usługę Internet Banking usługę SMS Banking możliwość założenia rachunków pomocniczych możliwość uruchomienia kredytu odnawialnego stałe zlecenia, polecenia zapłaty Zapraszamy do naszych placówek!
Otwarcie rachunku następuje z chwilą zawarcia Umowy z Bankiem po wcześniejszym złożeniu odpowiednich dokumentów i koncesji, Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony. Rachunki prowadzone są w EURO i USD